Kaebuste lahendamise kord

Kaebusi on võimalik esitada kirjalikult vabas vormis ja edastada, kas e-postiga, kliinikus kohapeal või panna posti:

Kui kaebus esitatakse telefoni teel, siis registreerib vastuvõtusekretär selle, täites vastavasisulise blanketi ning edastab selle asutuse juhile.

Kaebuses peab olema märgitud kaebaja nimi kui ka kaebuse põhjuseks olev asjaolu.

Kaebuste menetlemisega tegeleb kliiniku juhataja või vastutav raviarst.

Kõik kaebused registreeritakse ja säilitatakse vastavas kaebuste kaustas.

Kõigile kaebustele vastatakse hiljemalt 10 päeva jooksul alates kaebuse esitamisest.

Kui lahendamine võtab kauem aega, siis informeeritakse kaebuse esitajat uuest tähtajast.

Vastuse saatmine toimub kaebuse esitajale tema poolt antud aadressil.

Anonüümseid kaebusi ei käsitleta.

Juhul kui kaebuse esitaja pole pakutava lahendusega rahul, on tal õigus pöörduda: