Ravijärjekorra pidamise reeglid

Eurodent Hambaravi OÜ ravijärjekorda peetakse tarkvaraprogrammis Hammas.
Ravijärjekorda registreerib sekretär, arst või õde:

  • Telefoni teel
  • E-posti teel
  • Kliinikus kohapeal
  • Kodulehel – www.primadent.ee (vajalik ID-kaardi või Mobiil-ID olemasolu)

Patsiendi ravijärjekorda registreerimine on tagatud Eurodent Hambaravi OÜ (Primadent Hambaravi) registratuuris ning telefoni või e-posti vahendusel kõigil tööpäevadel ajavahemikus kell 9.00–17.00.

Kliiniku lahtiolekuajad ja kõik vajaminevad kontaktandmed on leitavad www.primadent.ee lehel.
Patsiendi visiidiaja pikkuseks on planeeritud 30-60 minutit.
Esmaabi antakse kliinikus esimesel võimalusel.

Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded

(Sotsiaalministri poolt väljastatud määrus, jõustumisaeg 01.09.2008)

Tervishoiuteenust võib osutada ravijärjekorra alusel juhul, kui tervishoiuteenuse osutajal puudub võimalus tervishoiuteenust osutada kohe ning tervishoiuteenuse osutamise
edasilükkamine kindlaksmääratud tähtajani ei põhjusta patsiendi tervise seisundi halvenemist, ei mõjuta haiguse kulgu ega halvenda haiguse hilisemat prognoosi.
Kui tervishoiuteenuse osutaja registreerib patsiendi ravijärjekorda, kantakse ravijärjekorda järgmised andmed:

1) patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
2) planeeritav vastuvõtu aeg;
3) planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos ja operatsiooni, uuringu või protseduuri nimetus);
4) patsiendi kontaktandmed ( (kontakttelefon ja e-posti aadress)
5) suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);
6) patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
7) ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;
8) ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust;
9) märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.

Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas peab tervishoiuteenuse osutaja andma patsiendile kirjaliku teatise, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse või tervishoiutöötaja nime ja telefoni numbrit.

Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja registratuuri telefoni või e-posti või Interneti teel, peab tervishoiuteenuse osutaja teatama patsiendile telefoni või Interneti teel tervishoiuteenuse osutamise aja ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse tervishoiutöötaja nime ja telefoni numbri.

Ravijärjekorda registreerimine digiregistratuuri kaudu peab olema patsiendile ja tervishoiuteenuse osutajale tagatud ööpäevaringselt (24 h) ning tervishoiuteenuse osutaja peab aktsepteerima digiregistratuuris peetavat ravijärjekorda.

Tervishoiuteenuse osutaja poolt ravijärjekorras muudatuse tegemisel on tervishoiuteenuse osutaja kohustatud patsiendile muudatustest teatama hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest.