Kirurgia

Hamba või juure eemaldamine 55 €
Limaskesta plastika 105 €
Piimahamba või liikuva hamba eemaldamine 20 €
Keerukas hamba eemaldamine 85-160 €
Õmbluste asetamine/eemaldamine 15-20 €
Alveoliidi ravivisiit 26 €